polski deutsch english

Dachy domy pasywne

dachy domy pasywneWykonanie domu w technologii pasywnej zapewnia nie tylko znaczące oszczędności, zarówno w kwestii ogrzewania jak również energii elektrycznej, ale także zwiększa komfort przebywania w takim miejscu. Dach jest kluczowym elementem każdego domu pasywnego. Od dachu zależy zarówno odpowiednia izolacja termiczna jak i paroprzepuszczalność, co w technologii pasywnej stanowi kluczową wartość w odniesieniu do całego budynku.

ZRB Zawadzki wykonuje wysokiej jakości dachy w technologii pasywnej, pozwalające na zachowanie bardzo wysokiej izolacji termicznej przy wysokiej paroprzepuszczalności. Domy pasywne, dzięki odpowiedniej technologii wykonania są nie tylko bardzo dobrze zaizolowane termicznie i hydrologicznie, ale są również odporne na grzyby i bakterie, które do rozwoju potrzebują dużej ilości wilgoci.

Dachy w domach pasywnych wykonywane są poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, które eliminują możliwość łatwego przepływu powietrza, tym samym eliminując problem nadmiernej wentylacji. Dzięki temu temperatura w takim domu jest wysoka podczas zimy i stosunkowo niska podczas lata.


Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat oferty na dachy na domy pasywne? Skontaktuj się z nami!

Dach w domu pasywnym

Dom pasywny, w odróżnieniu od domu wykonanego w standardzie, wyróżnia się przede wszystkim minimalizowaniem ewentualnych strat ciepła, spowodowanych nieszczelnościami lub wykorzystaniem mało efektywnych materiałów bądź też podzespołów. Jednym z kluczowych elementów domu pasywnego jest oczywiście dach. W technologii domu pasywnego, dach nie musi być dachem płaskim. Powszechne jest wykorzystanie dachów o kącie nachylenia nawet 40 stopni, przy czym istotne jest to, aby dach posiadał bardzo dobrze wykończone elementy zamykające przestrzeń i powierzchnię, elementy odwadniające oraz całą strukturę użytkową. Przez dach ulatuje nawet 30% całego ciepła wydostającego się z domu, zatem jego prawidłowa konstrukcja oraz zastosowanie odpowiednich materiałów jest kluczowe dla zachowania pasywności budynku.

Zarówno narożniki dachu, jak również elementy odwodnienia muszą być w pełni zaizolowane, posiadać zarówno izolację wewnętrzną jak również zewnętrzną. Ważne jest ocieplenie powierzchni dachowej oraz stropu. Przy dachach w domach pasywnych często wykorzystuje się papę lub membrany, które są dodatkowo pokrywane specjalną blachodachówką. Stropy ocieplać można dwuwarstwowo, przy czym grubość ocieplenia stropu powinna wynosić co najmniej 20 centymetrów.

Bardzo istotne jest to, aby dach wspólnie ze ścianami tworzył strukturę, która jest jednolita i nieprzepuszczalna. Mocowanie dachu w sposób odrębny w stosunku do ścian jest niedopuszczalne i powoduje olbrzymie straty ciepła. Niewłaściwe zaizolowanie dachu, wykorzystanie nieodpowiednich do tego celu materiałów i ich niedokładny montaż powodują bardzo duże straty ciepła, które często są niedopuszczalne, jeśli chodzi o technologię pasywną w budownictwie mieszkaniowym.

ZRB Zawadzki montuje profesjonalne dachy stosowane w domach pasywnych. Dzięki precyzyjnemu montażowi, zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz odpowiednio stworzonej termoizolacji, dach posiada bardzo niski współczynnik przenikania ciepła. Izolacja dachu koniecznie musi być wielowarstwowa. Prócz izolacji termicznej, konieczna jest także izolacja uniemożliwiająca dostanie się wody do wnętrza budynku. Zastosowanie odpowiedniej paraizolacji sprawia, że wilgoć nie dostaje się do wnętrza, natomiast może wydostawać się na zewnątrz, dzięki czemu całkowicie eliminuje to nadmiar wilgoci w budynku.

Do izolowania dachów pasywnych można zastosować styropian, wełnę mineralną, wełnę szklaną lub piankę poliuretanową. Zastosowanie przy poddaszu pianki poliuretanowej, to gwarancja bardzo precyzyjnego pokrycia wszystkich nieszczelności. Pianka poprzez natrysk pokrywa bowiem cały strop, doskonale izolując dach. Ze względu na bardzo duże straty ciepła, które występują przy załamaniach lub nadbudówkach dachu, najczęściej stosuje się dachy o odpowiednim nachyleniu, lecz płaskim kształcie. Eliminuje to powstawanie dużych obciążeń, które wynikają z zalegającego śniegu i jednocześnie pozwala wyeliminować wszystkie nieszczelności powstające przy załamaniach lub w miejscach, gdzie trudne jest prawidłowe uszczelnienie stropu lub samego dachu.